Kemikler Köyü Mevkii Milas Bodrum Karayolu 18.km 48200 Milas Muğla - Türkiye T: +90 252 559 0283 F: +90 252 559 0287
Türkçe English

FAALİYET ALANLARITARIM VE HAYVANCILIK

Hayvancılığımızı ve bölge hayvancılığını dünya standartları seviyesine çıkarmak için çalışmaktadır.

Tarımsal faaliyetimiz; bitkisel üretim, hayvansal üretim ve balıkçılık alt sektörlerinden oluşmaktadır.

Kılıç Holding, tarımsal faaliyetin alt sektörü olan balık üretiminde Türkiye'de birinci, yavru balık üretiminde ise Avrupa çapında birincidir.

Avrupa Birliği'ne giriş çalışmaları çerçevesinde hayvancılık sektöründe işletme kapasitelerinin büyütülmesi istenmektedir. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığımız da tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren bizim gibi şirketleri bu alanda da yatırım yapmaya yönlendirmektedir. Burada amaç, ülkemizin Avrupa standartlarında gebe düve, süt ve et üretimini artırmaktır.

Kılıç Holding olarak yaptığımız 480 baş sağmal inek kapasiteli bu yatırım ile ülkemizin ihtiyacı olan, tüberküloz ve brusello gibi hastalıkları taşımayan, genetik olarak yüksek kapasiteli düve yetiştirilecektir.

Bu projenin ileri çalışması ise bölgede en az 25 inek kapasiteli olarak hayvancılık yapmak isteyen çiftçilere, gebe düvelerin sözleşmeli hayvancılık metodu çerçevesinde verilerek bölge hayvancılığının geliştirilmesidir. Böylece Avrupa Birliği kriterlerine uygun, kaliteli süt ve et üretiminin artması sağlanacaktır.

Kurulacak işletmede Avrupa Birliği kriterlerine uygun hijyenik (somatik hücre sayımları Avrupa standartlarında) süt üretimi olacak, ineklerden sağılan süt, soğutulmuş çiğ süt olarak süt fabrikalarına satılacaktır. Ayrıca doğan erkek hayvanlar, yetiştirildikten sonra kesim olgunluğuna geldiğinde piyasaya canlı satışı yapılacaktır.

Elde edilecek hayvan gübreleri ise organik gübre üretiminde kullanılacak, bu gübre de bitkisel üretim yapılan tarlalara organik gübre olarak verilecektir.

Tarım ve Hayvancılık
Tarım ve Hayvancılık
Tarım ve Hayvancılık

Çevreye herhangi bir zararı olmadığı gibi organik gübre ile çevre dostu bir işletme kurulmaktadır.

480 baş sağmal inek kapasiteli bu yatırım ziraat mühendisleri, veteriner hekim, ünite çalışanları olarak yaklaşık 25 kişiye direkt iş imkanı sağlayacaktır. Ayrıca bölgede tahminen 1.000 çiftçinin kendi tarlalarında ürettikleri mısır silajı, yonca, fiğ, korunga, saman gibi kaba yem bitkileri; buğday, arpa, mısır gibi kesif yem hammaddelerini satın alarak bölge insanının geçimine de katkı sağlayacaktır. Yaklaşık 10.000 dönüm arazide üretilen bitkisel ürünler, bu işletmede et ve süte dönüşerek ülke ekonomisine katma değer kazandıracaktır.