Kemikler Köyü Mevkii Milas Bodrum Karayolu 18.km 48200 Milas Muğla - Türkiye T: +90 252 559 0283 F: +90 252 559 0287
Türkçe English

ÇEVRE

Kılıç Holding’te ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.

ISO 14001, bugün tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir kalite standardı olması nedeniyle global pazarda, Kılıç Holding ürünlerinin kabul görmesine ve prestij kazanmasına katkı sağlamaktadır. Bu sistemin amacı ana hatlarıyla;

  • Çevreyi olumsuz olarak etkileyen unsurların azaltılmasıyla, çevresel performansın artırılması,
  • Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle giderlerin azaltılması ve verimliliğin artırılması,
  • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak olası kayıpların azaltılması,
  • Kirlilik yaratabilecek unsurların kontrol altına alınması ve kirliliğin önlenmesi,
  • Girdi malzemelerini ve enerjiyi kontrol ederek tasarruf sağlanması,
  • Personele verilen eğitimler sayesinde çevre bilincinin artırılması,
  • Tüketicilerin çevre ile ilgili sorularına cevap verilerek, bilinçli tüketicilerin artırılmasıdır.