Kemikler Köyü Mevkii Milas Bodrum Karayolu 18.km 48200 Milas Muğla - Türkiye T: +90 252 559 0283 F: +90 252 559 0287
Türkçe English

AR-GETAGEM

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)
“TAGEM-15/ARGE/21” Nolu Proje
Balık Üretiminde Kapalı Devre Sistemi Kullanarak Verimlilik Sağlayacak Yöntemlerin Geliştirilmesi, Kapalı Devre Sistemi İle Balık Üretiminin Alternatif Uygulamalarının Test Edilmesi

Deniz balıkları üretiminin en önemli iki türü olan çipura ve levreğin son yıllarda üretim protokollerinin başarı ile uygulanması sonucu üretim miktarları artmıştır. Ancak, bu türlerde yaşanan pazar doygunluğunun aşılabilmesi ve sürdürülebilir çevre ile dost üretim modellerinin daha da geliştirilmesi için araştırmaların devam etmesi gerekmektedir.

Yüksek ekonomik değere ve et kalitesine sahip olan sinarit (Dentex dentex), karagöz (Diplodus vulgaris), fangri (Pagrus pagrus), antenli mercan (Pagrus caeruleostictus), vb. potansiyel türler, deniz balıkları yetiştiriciliği için aday olmalarına rağmen, büyütme dönemlerinde bazılarının yavaş gelişmeleri ve renklenme sorunları halen çözülememiş en önemli problemleri olarak öne çıkmaktadır. Ağ kafes sistemleri bu problemlerden bazılarının kaynağı oluşturmaktadır. Bu nedenle, proje kapsamında kapalı devre sistemlerde üretim denemeleri ile bu problemlere çözüm aranmıştır.

Bu proje kapsamında; kapalı devre sistemde levrek ve sinarit türlerinin hem biyolojik hem de ekonomik verimliliğinin tespit edilmesi amaçlanmış olup, bu hedefe ulaşabilmek için 3 farklı deneme dizayn edilmiştir.

Deneme 1’de 15 gr`lık aşılı levrek balıklarının kapalı devre ve açık devre sistemlerde üretilmeleri araştırılmıştır.

Deneme 2’de larval aşamalarını tamamlamış (yaklaşık 0,1 g) levrek balıklarının soğuk (20°C) ve sıcak (26°C) suda ve 15 kg/metreküplük stok yoğunluğunda 2 g ağırlığa kadar kapalı devre sistemlerde üretimleri açık devre sistemlerle karşılaştırılmıştır.

Deneme 3’te 2 farklı ışık kaynağı (mavi ve normal) ve 2 farklı yem (karotenoid bakımından zengin ve normal yem) kullanılarak 50 kg/metreküp olarak stoklanan sinarit balıklarının porsiyonluk boya getirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, deneme 3’un sonunda da balıkların deri rengi, et kalitesi de analiz edilmiştir.

Tagem
Tagem

Proje çalışmaları sonucunda; açık sistemde balık üretimindeki en önemli kısıt faktörlerden olan çevresel şartların bozulması dolayısıyla üretimde yaşanılan zorluklar, uygulanan kapalı devre sistemi ile aşılmış, balık refahını arttıran uygulamalar deneyimlenmiştir.

Yapılan çalışmalar ile birim su kullanımında üretilen balık miktarı artmış, dolayısıyla; mevcut olan balık üretme kapasitesinde artış ve üretimde kullanılacak olan suda azalış gözlemlenmiştir. Bu çevresel ve su kaynakları kullanımına yönelik hassasiyetlere, üretim yapan firmaların kapasite artışı isteklerine karşı çözüm oluşturacaktır.