Kemikler Köyü Mevkii Milas Bodrum Karayolu 18.km 48200 Milas Muğla - Türkiye T: +90 252 559 0283 F: +90 252 559 0287
Türkçe English

AR-GETAGEM

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)
“TAGEM-15/ARGE/21” Nolu Proje
Balık Üretiminde Kapalı Devre Sistemi Kullanarak Verimlilik Sağlayacak Yöntemlerin Geliştirilmesi, Kapalı Devre Sistemi İle Balık Üretiminin Alternatif Uygulamalarının Test Edilmesi

Deniz balıkları üretiminin en önemli iki türü olan çipura ve levreğin son yıllarda üretim protokollerinin başarı ile uygulanması sonucu üretim miktarları artmıştır. Ancak, bu türlerde yaşanan pazar doygunluğunun aşılabilmesi ve sürdürülebilir çevre ile dost üretim modellerinin daha da geliştirilmesi için araştırmaların devam etmesi gerekmektedir.

Yüksek ekonomik değere ve et kalitesine sahip olan sinarit (Dentex dentex), karagöz (Diplodus vulgaris), fangri (Pagrus pagrus), antenli mercan (Pagrus caeruleostictus), vb. potansiyel türler, deniz balıkları yetiştiriciliği için aday olmalarına rağmen, büyütme dönemlerinde bazılarının yavaş gelişmeleri ve renklenme sorunları halen çözülememiş en önemli problemleri olarak öne çıkmaktadır. Ağ kafes sistemleri bu problemlerden bazılarının kaynağı oluşturmaktadır. Bu nedenle, proje kapsamında kapalı devre sistemlerde üretim denemeleri ile bu problemlere çözüm aranacaktır. Bu tür deniz balıklarının üretimleri sırasında levrek veya çipuralar için formüle edilmiş yemler kullanılmaktadır. Bu ticari yemler, her balık türü için uygun olmayabilir ve bu da balıkların büyüme performansının düşüklüğüne veya istenilen et kalitesine ulaşılmamasına sebep olabilir. Deniz balıklarının maksimum büyüme potansiyeline erişebilmeleri için balığın besin ihtiyacını karşılayacak dengeli yemlerin formüle edilmesi gerekmektedir.

Tagem
Tagem
Tagem

Bu proje kapsamında, kapalı devre sistemde levrek ve sinarit türlerinin hem biyolojik hem de ekonomik verimliliğinin tespit edilmesi amaçlanmış olup, bu hedefe ulaşabilmek için 3 farklı deneme dizayn edilmiştir. Her deneme sonunda, balıkların büyüme performansı, yem tüketimi, bazı hematolojik parametreleri (hematokrit, hemaglobin) ve maliyet analizinin belirlenmesi yapılacaktır. Ayrıca, deneme 1 ve 3’de karaciğer histolojisi, deneme 3’un sonunda da balıkların deri rengi, et kalitesi ve yağ asidi kompozisyonu da analiz edilecektir.

Proje sonucunda, Türkiye’de deniz balığı üretiminin kapalı devre ve açık sistemlerde üretilmesinin verimliliği karşılaştırılarak, bu türlerin kapalı devre sistemlerde üretilmesi ile ilgili olan bilgi eksikliğine tamamlanmasına katkı sağlanarak, balık üreticilerine dolaylı olarak da sektör ile ilgili yan sanayilere katkı sağlaması hedeflenmektedir